Základný princíp homeopatie

Homeopatia je veda. Vznikla v 19.storočí vďaka úsiliu nemeckého lekára SAMUELA HAHNEMANNA (10.4.1755-2.7.1843). Bol to známy lekár a chemik ešte pred objavením homeopatie. V jeho dobe boli praktiky medicíny ako napr. púšťanie žilou, používanie ortute alebo arzénu vo veľkých dávkach viac škodlivé ako liečivé, preto sa vzdal svojej lekárskej praxe. Začal experimentovať na sebe a užíval slabé dávky kôry chinínovníka do tej doby kým jeho telo zareagovalo. S prekvapením zistil veľmi podobné príznaky ako má chorý na maláriu. Tu si uvedomil zákon podobnosti ,,similia similibus curentur,, – nech podobné sa lieči podobným. Takže homeopatický liek CHINA bol veľmi účinný v čase epidémie malárie. Celý život skúšal účinok rôznych liekov na sebe samom a tak zapisoval všetky zmeny ktoré korešpondovali z príznakmi rôznych ochorení. Potom pri liečení použil tieto lieky v minimálnych dávkach a docielil vyliečenie chorých.