HOMEOPATIA

Je bezpečná a účinná metóda komplementárnej (alternatívnej) medicíny, ktorú používajú milióny ľudí na celom svete. Je spoľahlivá a neinvazívna forma zdravotnej starostlivosti. Je to umenie a veda zároveň. Využíva mimoriadnu schopnosť ľudského organizmu vytvoriť a udržať si stv zdravia. Ako umenie si vyžaduje vnímanie jedinečnosti každého človeka.

" Podobné nech je liečené podobným "

Na základe tohto konceptu, tiež známeho ako pravidlo podobnosti, látky, ktoré sú schopné vyvolať určité príznaky v zdravom organizme, môžu pôsobiť liečebne na podobné príznaky u chorého človeka

Homeopatia je na svete viac ako 200 rokov

 Homeopatia je regulačná medicína, ktorá stimuluje organizmus, aby sa zbavil ochorenia vlastnými silami pomocou homeopatického lieku prirodzenou cestou. Homeopatia sa zameriava na celú osobnosť, berie do úvahy človeka ako celok. 

Pacient je v centre zájmu

Homeopat sa veľmi hlboko zaujíma o celého človeka, nielen o jeho telesné problémy, ale aj o duševný stav a podmienky, v ktorých pacient žije, o celkovú úroveň jeho zdravia a životný štýl.

Befenity Homeopatie

Bezpečná a jemná

Procesom prípravy nazývaným dynamizácia sa odtráni toxicita z akejkoľvek látky. Daná látka je potom bezpečná pre všetky vekové kategórie a aj v tehotenstve.

Harmonická

Pôsobí na základe princípu podobnosti. Homoepatické lieky nemajú žiadne nežiadúce účinky a niesu testované na zvieratách.

Individualizovaná

Ani jeden pacient nie je liečený rovnako. Homeopat musí nájsť to jedinečné, čím sa človek líši od iných ľudí.

Cenovo výhodná

Homeopatické lieky sú veľmi lacné v porovnaní s konvenčnými liekmi a väčšinou výživových doplnkov.

“Neliečim chorobu, ale človeka , jeho choroba začína v mysli.“

S. Hahnemann
Autor

Homeopatia je veda. Vznikla v 19.storočí vďaka úsiliu nemeckého lekára SAMUELA HAHNEMANNA. Bol to známy lekár a chemik ešte pred objavením homeopatie. V jeho dobe boli praktiky medicíny ako napr. púšťanie žilou, používanie ortute alebo arzénu vo veľkých dávkach viac škodlivé ako liečivé, preto sa vzdal svojej lekárskej praxe. Začal experimentovať na sebe a užíval slabé dávky kôry chinínovníka do tej doby kým jeho telo zareagovalo. S prekvapením zistil veľmi podobné príznaky ako má chorý na maláriu. Tu si uvedomil zákon podobnosti ,,similia similibus curentur,, – nech podobné sa lieči podobným. Takže homeopatický liek CHINA bol veľmi účinný v čase epidémie malárie. Celý život skúšal účinok rôznych liekov na sebe samom a tak zapisoval všetky zmeny ktoré korešpondovali z príznakmi rôznych ochorení. Potom pri liečení použil tieto lieky v minimálnych dávkach a docielil vyliečenie chorých.

S Hahnemann

Máte nejaké otázky?

Oľga Kancírová SAKHom

HOMEOPATKA

Napíšte mi