POSTUP LIEČBY

Konzultácia s homeopatom (vyšetrenie) – trvá 1-2 hodiny a pre výber správneho lieku je potrebné aby pacient podal homeopatovi pravdivé informácie, týkajúce sa pacientovej osobnosti, životných udalostí pacienta, organizácie života medzi prácou a odpočinkom, ako na pacienta pôsobí prostredie, pacientova osobná a rodinná anamnéza a nakoniec aj telesné príznaky.

POSTUP LIEČBY

Prvý krok

Prvým krokom je konzultácia kde preberieme celú osobnosť, psychický a fyzický stav klienta.

Druhý krok

Druhým krokom je výber správneho homeopatického lieku, na základe vzájomného pochopenia homeopata a pacienta.

Tretí krok

8 týžďnový proces vedie homeopatický liek a pacient k dosiahnutiu zdravia na všetkých úrovniach.

Štvrtý krok

Kontrolná konzultácia pre úspešné dokončenie liečby.

Ak sa pacient začína uzdravovať, príznaky sa zlepšujú smerom z vnútorných orgánov (životne dôležitých) k vonkajším, menej dôležitým tkanivám a orgánom.

Liečba v organizme prebieha zhora nadol. Prvé ustúpia príznaky z oblasti hlavy, potom pokračuje liečenie ostatných príznakov na končatinách.

Počas liečby sa často znovu objavia staré príznaky, obyčajne v opačnom poradí, ako sa zjavovali. Imunológovia tvrdia, že organizmus má schopnosť pamätať si každý zásah do systému, na ktorý pacient zareagoval. Uvedená schopnosť sa potvrdila práve týmto procesom. Napríklad stará zlomenina začne opäť bolieť pacienta na niekoľko hodín alebo dní a dokončí sa tak proces hojenia a pri nasledujúcej zmene počasia už necíti bolesti v mieste starého poranenia, ako to pociťoval pred homeopatickou liečbou.

Máte nejaké otázky?

Oľga Kancírová SAKHom

HOMEOPATKA

Napíšte mi