Info pre pacientov

Homeopatia – je liečebná metóda, ktorá podporuje vlastné liečebné schopnosti organizmu prostredníctvom látok prírodného pôvodu ako napr. rastliny, minerály a pod. upravené v laboratórnych podmienkach na homeopatický liek, za účelom zlepšenia zdravotného stavu pacienta.

Konzultácia s homeopatom (vyšetrenie) – trvá 1-2 hodiny a pre výber správneho lieku je potrebné aby pacient podal homeopatovi pravdivé informácie, týkajúce sa pacientovej osobnosti, životných udalostí pacienta, organizácie života medzi prácou a odpočinkom, ako na pacienta pôsobí prostredie, pacientova osobná a rodinná anamnéza a nakoniec aj telesné príznaky.

Homeopatický liek – predpisuje homeopat na základe dôkladnej konzultácie s pacientom. Samuel Hahnemann vypracoval presné návody na prípravu homeopatík pričom merania a metódy boli striktne vedecky kontrolované. Tento proces nazval potencovanie. Umožňuje určiť silu alebo potenciu, akou je látka uvoľnená do roztoku. Získaným roztokom požadovaného riedenia napr. 9 CH, 30 CH, 200 CH, 1M atd. sa následne napúšťajú globulky vyrobené zo zmesi mliečneho a trstinového cukru v laboratóriách po celom svete.

Príklad výberu lieku na akútne ochorenie – napríklad, niekto má sennú nádchu, vodnatý sekrét z očí a pálivý výtok z nosa, kýcha… môžeme mu podať homeopatický liek Allium cepa – veľmi malú dávku cibule, ktorá bola špeciálne pripravená v homeopatickej lekárni podľa liekopisu. Cibuľa preto, lebo je známe, že vyvoláva vodnatý sekrét z očí a pálivý sekrét z nosa. Zachováme homeopatické podobné sa lieči podobným.

Hlavný príznak – veľmi významný charakteristický príznak pacienta podobný so skúsenosťou pri študovaní daného lieku. Ako napríklad, ak má pacient horúčku najbežnejším liekom je BELLADONA pri začiatkoch horúčky ak prišla náhle, pacient má červenú tvár, sliznice a sklenené oči, jeho koža je veľmi horúca a chodidlá má studené.

Liečenie smeruje – z vnútorných orgánov (životne dôležitých) k vonkajším, menej dôležitým tkanivám a orgánom. Najčastejšie prebieha liečba zhora nadol, od hlavy po päty. Počas liečby sa často objavia aj staré príznaky, aby ich organizmus doliečil.

Možné je zhoršenie – je to dočasný stav pacienta kedy sa zvýraznia niektoré príznaky, na ktoré bol predpísaný homeopatický liek. Homeopat to vníma pozitívne, telo smeruje správnym smerom k trvalému vyliečeňiu daných príznakov.