O mne

Homeopatiou sa zaoberám od roku 2011 viac ako matka, manželka, pomocná ruka pre okruh rodiny a známych.

V roku 2013 som absolvovala kurz Domáca homeopatia v Košiciach pod záštitou Slovenskej akadémie homeopatie.

Od roku 2014 som študentkou Slovenskej akadémie klasickej homeopatie v Bratislave.

Od 1.1.2015 som členkou Slovenskej komory homeopatov pod číslom 268.

Homeopatia je moja srdcová záležitosť a vďaka nej som prekonala vážne ochorenie, a teším sa zo života. Moji dvaja synovia majú v kolónkach o vynechaní školy nulu a môj manžel je zdravý tiež.

Homeopatia je veda, umenie, celoživotné vzdelávanie a vášeň zároveň. Ako stále študujúca homeopatka pomáham ľuďom dostať sa z ich chorôb tam, kde častokrát tradičná medicína má obmedzené a niekedy žiadne možnosti. Každý prípad je pre mňa výzvou.

Moje vzdelanie